YouTube Facebook Instagram Twitter

Mitä on rotukarja?

 

Nautarodut poikkeavat toisistaan suuresti riippuen siitä, mikä on niiden pääasiallinen käyttötarkoitus. Naudat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: maitorotuisiin ja pihvirotuisiin. Pihvirotuisista naudoista käytetään myös termejä rotukarja tai pihvikarja.
Maitorotuiset naudat on tarkoitettu pääosin maidontuotantoon: eläimet siis lypsetään ja maito jalostetaan erilaisiksi maitotuotteiksi. Liharotuiset naudat on puolestaan tarkoitettu mahdollisimman laadukkaan lihan tuottajiksi, ja lehmien maidon juovat niiden omat vasikat. Pihviliha tunnetaan mehukkuudesta, mureudesta ja herkullisesta mausta.
Suomessa kasvatettavista naudoista alle 20 prosenttia on rotukarjaa. Rotukarjan tuotannossa panostetaan eläimen lajityypilliseen kehitykseen: eläimet saavat kasvaa mahdollisimman stressittömästi, laiduntavat kesät ja saavat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Tammisen Sopimuskasvattaja-tiloilla eläimet viettävät talvet pihatoissa, joissa niillä on aina olkimatto tai muuta kuiviketta pehmikkeenään.

 

Rodut

Maailmalla on lukuisia pihvinautarotuja, joista Suomessa kasvatetaan ammattimaisesti noin kymmenkuntaa. Tunnetuimmat rodut meillä ovat Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin ja Simmental. Jokaisella rodulla on omat erityispiirteensä, mutta yhteistä niille on lihaksikas rakenne ja mehukas sekä murea liha.

angus

Aberdeen Angus
Aberdeen Angus on keskikokoinen, Skotlannista kotoisin oleva rotu. Aberdeen Angusta arvostetaan maailman kulinaristipiireissä erityisesti marmoroituvan lihansa ansiosta.

charolais

Charolais
Charolais on Ranskasta kotoisin oleva hyvin lihaksikas pihvirotu, josta saatavien arvopalojen osuus on verrattain suuri. Lihaksen sisäinen rasva tekee Charolais-lihasta erityisen mehevää.

hereford

Hereford
Hereford on maailman yleisin liharotu ja kotoisin Herefordshiren maakunnasta, Englannista. Rotua jalostetaan muun muassa lihan marmoroitumista ja mureutta silmällä pitäen.

limousin

Limousin
Limousin on omiaan vähärasvaisen laatulihan ystäville. Rotu on lähtöisin Ranskasta, Limogesin maakunnasta. Liha on hienosyistä, joten se ei tarvitse sisäistä rasvaa mureutuakseen.

simmental

Simmental
Simmental on kotoisin Keski-Euroopasta, missä sitä käytetään sekä maidon- että lihantuottajana. Suomessa kasvatetaan lihantuotantoon jalostettua tyyppiä, jonka liha on laadukasta ja mureaa.

 

 

OIVA