Facebook Instagram

Pakkausmateriaalit ja kehitystyö

Tuotteiden suojaaminen

Tuotteiden elintarvikekäyttöön hyväksyttyjen pakkausmateriaalien, kuten rasioiden ja kalvojen, ensisijainen tehtävä on taata tuotteille turvalliset käsittely,- kuljetus,- säilytys- ja käyttöolosuhteet. Pakkausmateriaaleissa käytettävillä muovilaaduilla on erilaisia suojaominaisuuksia, jotka vaikuttavat muun muassa materiaalin kosteuden,- kylmyyden- ja kuumuudenkestoon, puhkaisu- ja repäisylujuuteen sekä hapen, muiden kaasujen tai rasvan läpäisykykyyn. Oikein valituilla pakkausmateriaaleilla, jotka takaavat tuotteiden säilyvyyden laadukkaina sekä tuotteiden turvallisen käytön, on suora yhteys syntyvään ruokahävikin määrään.

 

Luovuimme hiilimustasta

Luovuimme hiilimustalla läpivärjätyistä muovirasioista, käsittelylaitosten tunnistuslaitteiden hiilimustaa väriä koskevan heikon muovilajin tunnistustarkkuuden vuoksi. Läpivärjätyt mustat muovipakkaukset ovat kuitenkin kierrätettävissä muovinkeräykseen. Korvaamme mustat pakkausrasiat läpikuultavimmilla ja harmaasävyisemmillä rasioilla. Toteutamme rasiauudistuksen asteittain tuotteissamme. Uudistuksen johdosta rasioiden materiaalit ovat tunnistettavissa jatkokäsittelylaitoksissa ja ohjautuvat jatkojalostukseen tai energiahyötykäyttöön.

 

Vähensimme muovia pakkauksisamme

Luotettavan materiaalitoimittajamme sekä tuotekehityksemme yhteistyön ansiosta, olemme vähentäneet rasioissamme käytettävää muovin määrää kymmenellä prosentilla. Uusien, kevennettyjen rasioiden käyttöönotto viedään asteittain tuotteisiimme. Uusimmat investointimme mahdollistavat jauhelihatuotteiden pakkaamisen keveisiin Flow Pack -pakkauksiin. Hankintojen myötä vähensimme jauhelihapakkausten muovimäärää jopa 71 %:lla.

 

Uudistimme tuotteiden materiaalimerkinnät

Olemme uudistaneet tuotteidemme sisältämät pakkausmateriaalimerkinnät siten, että kierrätysmerkit sisältävät materiaalitunnisteen lisäksi materiaalin sanallisen kohdistuksen pakkaukseen tai sen osaan. Niin ikään pakkausmerkintämme sisältävät sanallisen lajitteluohjeen, jonka tarkoituksena on helpottaa materiaalien lajittelua ja kierrätystä. Pakkausmerkintäuudistus viedään asteittain tuotteisiimme muiden niihin tehtävien pakkausmuutostöiden ohella. Kaikki pakkausmateriaalimme ovat kierrätettäviä.

 

Kehitämme toimiamme

Tuotekehityksemme työskentelee aktiivisesti yhteistyössä pakkausmateriaalien valmistajien ja niiden toimittajien kanssa, päämääränä tuotteissamme käytettävien materiaalien kierrätettävyys sekä mahdollinen kierrätyksen jälkeinen materiaalien uusiokäyttö. Prioriteettimme on suunnitella ja kehittää tuotteita, minimoiden niissä käytettävien pakkausmateriaalien määrä sekä pakkauskoosta mahdollisesti aiheutuva ruokahävikki.

 

 

 

Esimerkkejä pakkauksiemme sisältämistä kierrätysohjeista.

OIVA