Tamminen vähentää tuotepakkaustensa muovia 10 %:lla ja uudistaa kierrätysmerkinnät

Tamminen uudistaa tuotepakkauksensa asteittain vuoden 2020 aikana. Uusien rasiamallien myötä pakkausten ympäristöystävällisyys paranee entisestään. Tamminen vähentää pakkausmuovin määrää 10 prosentilla, luopuu kokonaan hiilimustasta ja uudistaa samalla tuotepakkausten materiaalimerkinnät kierrätyksen helpottamiseksi.

 

Tuotepakkausten uudistaminen on osa Tammisen jatkuvaa kehitystyötä tuotteiden ja pakkausten ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Uudet pakkaukset ovat tulosta aktiivisesta tuotekehityksestä sekä yhteistyöstä pakkausmateriaalivalmistajien kanssa. Tamminen tavoittelee pakkausmateriaaleissaan helppoa kierrätettävyyttä ja mahdollisuuksien mukaan myös uusiokäytettävyyttä.

Elintarvikekäyttöön hyväksyttyjen tuotepakkausten ensisijainen tehtävä on taata tuoteturvallisuus toimitusketjun kaikissa vaiheissa: käsittelyssä, kuljetuksessa, säilytyksessä ja käytössä. Oikein valitut pakkausmateriaalit takaavat tuotteiden säilyvyyden ja turvallisuuden sekä vähentävät ruokahävikkiä.

  • Optimaalista pakkaustapaa valitessamme tavoittelemme aina parasta mahdollista yhdistelmää. Liiallinen pakkaaminen rasittaa ympäristöä, kun taas liian kevyt pakkaus heikentää säilyvyyttä ja lisää siten hävikin määrää. Olemme todella tyytyväisiä, että olemme pystyneet tuotekehityksen avulla vähentämään muovin määrää merkittävästi tinkimättä silti säilyvyydestä tai tuoteturvallisuudesta, kertoo Tammisen tuotekehitys- ja tekninen päällikkö Mikko Jääskeläinen.

Tamminen luopuu myös hiilimustalla läpivärjätyistä muovirasioista, koska käsittelylaitosten tunnistuslaitteet eivät pysty yksilöimään muovilajia parhaalla mahdollisella tarkkuudella. Pakkaukset korvataan läpikuultavammilla ja harmaasävyisemmillä rasioilla, jotka ovat helpommin tunnistettavissa ja jotka ohjautuvat käsittelylaitoksista jatkojalostukseen tai energiahyötykäyttöön.

Kuluttajalle merkittävä muutos on myös se, että Tamminen uudistaa tuotteidensa pakkausmateriaalimerkinnät. Materiaalitunnisteen lisäksi kierrätysmerkit sisältävät jatkossa sanallisen tarkennuksen siitä, mitä pakkausta tai pakkauksen osaa materiaalitieto koskee. Lisäksi pakkausmerkintöihin lisätään sanallinen kierrätysohje helpottamaan lajittelua.

  • Haluamme ehdottomasti kantaa oman kortemme kekoon ympäristöasioissa. Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä myös tästä näkökulmasta ja etsimme uusia vaihtoehtoja tiiviissä yhteistyössä pakkausmateriaalivalmistajien kanssa. Johtoajatuksenamme on, että materiaaleja käytetään vain niin vähän kuin on säilyvyyden kannalta välttämätöntä, Jääskeläinen kertoo.

Uudet pakkaukset ja merkinnät otetaan käyttöön Tammisen tuotteissa asteittain vuoden 2020 aikana. Kaikki Tammisen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

 

 

 

Esimerkkejä Tammisen uudistettujen pakkausten kierrätysohjeista.