Facebook Instagram

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa Tammisella jokapäiväisiä tekoja ja valintoja alkutuotannosta lopputuotteeseen saakka. Pyrimme työllämme kohti hiilineutraalia tuotantoketjua. Tarjoamme kuluttajille ja ammattikeittiöille 100-prosenttisesti suomalaista, vastuullisesti tuotettua laatulihaa. Tuemme kotimaista työtä ja tuotamme tutkitusti turvallista ja puhdasta ruokaa – meille kaikille.

 

 

 

KOTIMAASTA

Olemme valmistaneet monipuolisia ja maistuvia tuotteita arkeen ja juhlaan jo yli 25 vuoden ajan. Haluamme olla jatkossakin laatulihastaan tunnettu talo, jolle lihan alkuperällä, laadulla ja maulla on aidosti merkitystä. Kaikki lihamme on 100-prosenttisesti suomalaista, ja olemme erikoistuneet eettisesti ja vastuullisesti tuotettuun liharotuiseen nautaan, Rotukarjaan, sekä luomutuotteisiin. Liharaaka-aineen hankimme ensisijaisesti kotimaisilta sopimustuottajatiloilta. Tuotteillamme on Hyvää Suomesta -alkuperämerkki, joka kertoo suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä.

 

Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen työympäristön ja kehitämme aktiivisesti toimintatapojamme työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimimme ennakoivasti yhteistyössä työterveyshuoltomme kanssa, ja täydennämme henkilöstömme työterveyspalveluja vapaaehtoisilla vakuutuksilla sekä muilla työhyvinvointia edistävillä eduilla. Työllistämme kaikkiaan noin 200 henkilöä neljässä tuotantolaitoksessamme, jotka sijaitsevat Espoossa, Talmassa, Vantaalla ja Luumäellä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luomutilalliset:
Jaakko Nyman ja Kari Nyman,
JK Nyman Oy

HYVINVOINNIN TAKEET

 

Vastaanotamme Rotukarja-naudanlihaa suomalaisilta sopimustuottajatiloilta, joissa lajityypilliseen kasvatukseen erikoistuneet tilalliset huolehtivat vastuullisella toiminnallaan nautojen hyvinvoinnista ja takaavat eläimille stressittömän kasvun ja kehittymisen.

 

Rotukarjaa kasvatetaan eettisissä olosuhteissa, joissa huomioidaan eläimen vapaus liikkua sekä mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä laumoissa. Keväällä syntyneet vasikat laiduntavat vapaana emolehmätiloilla ja vahvistuvat luontaisessa elinympäristössä emon ja luonnon hoivassa. Ne saavat ravinnon luonnollisesti emolehmän maidosta.

 

Rotukarjan ruokinta perustuu märehtijälle elintärkeään nurmirehuun, jota saadaan kesäisin tuoreena laidunruohona ja talvisin säilörehuna. Laadukkaalla korsirehuruokinnalla varmistetaan karjan hyvinvointi.

 

Hyvillä olosuhteilla sekä vastuullisella kasvatuksella ja hoidolla vaikutetaan eläimen terveyteen. Suomalainen Rotukarja-ketju on luonnollisesti puhdas, jonka johdosta mikrobiologisia lääkkeitä käytetään harvoin. Takaamme antibiootittoman ja GMO-vapaan tuotannon Rotukarja-tuottajiemme kanssa tehdyin sopimuksin.

 

Rotukarja-tuotteemme ovat jäljitettävissä aina tuottajatilalle saakka.

EDELLÄKÄVIJÄ LUOMUSSA

 

Olemme merkittävin kotimainen lihateollisuuden toimija luomulaatuisissa tuotteissa ja vastaamme eettisesti tuotettujen lihavalmisteiden kasvavaan kysyntään. Jatkojalostamme monipuolisesti 100-prosenttisesti suomalaista luomunaudan-, luomuporsaan- ja luomukaritsanlihaa, jota vastaanotamme ensisijaisesti sopimustuottajiltamme.

 

Luomutuotannon raamit määritellään EU:n luomulainsäädännössä. Tuotanto perustuu eläimen hyvinvointiin, lajityypilliseen kasvatukseen sekä luomulaatuiseen ruokintaan, joka pohjautuu oman tilan tai lähialueen tuottajien luonnonmukaisesti tuottamaan viljaan, heinään ja nurmirehuun. Jälkeläiset saavat ravinnoksi oman emän tai muun samalajisen emän maitoa.

 

Luomutuotannossa eläimet laiduntavat vähintään alkukeväästä syksyyn, ja sisätiloissa jokaiselle niistä on varattu enemmän liikkuma-alaa kuin tavanomaisessa tuotannossa.

 

Tuotantoeläimiä ei lääkitä ennaltaehkäisevästi antibiooteilla, ja lääkityn eläimen varoaika on kaksi kertaa pidempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Tuotantomuoto on myös GMO-vapaa.

 

Luomutuotteen tunnistaa pakkauksen Eurolehti-merkistä, joka on EU:n virallinen luomutunnus. Merkki kertoo, että tuotteen valmistaja kuuluu virallisen luomuvalvonnan piiriin ja noudattaa tuotannossaan EU:n luomuasetusta.

KESTÄVIÄ PAKKAUSRATKAISUJA

 

Elintarvikekäyttöön hyväksyttyjen tuotepakkausten ensisijainen tehtävä on taata tuoteturvallisuus toimitusketjun kaikissa vaiheissa: käsittelyssä, kuljetuksessa, säilytyksessä ja käytössä. Oikein valitut pakkausmateriaalit takaavat tuotteiden säilyvyyden ja turvallisuuden sekä vähentävät ruokahävikkiä.

 

Tuotepakkausten uudistaminen on osa jatkuvaa kehitystyötämme tuotteiden ja pakkausten ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Tavoittelemme pakkausmateriaaleissamme helppoa kierrätettävyyttä ja uusiokäytettävyyttä.

 

Pakkausuudistukset ovat tulosta aktiivisesta tuotekehityksestä sekä yhteistyöstä pakkausmateriaalivalmistajien kanssa. Kevensimme muovirasioidemme painoa ja luovuimme hiilimustalla läpivärjättyjen rasioiden käytöstä. Uusimmat investointimme mahdollistavat jauhelihatuotteiden pakkaamisen keveisiin Flow Pack -pakkauksiin. Hankintojen myötä vähensimme jauhelihapakkausten muovimäärää jopa 71 %:lla.

 

Olemme myös uudistaneet asteittain tuotepakkausten materiaalimerkintöjä kuluttajakierrätyksen helpottamiseksi. Kierrätysmerkit sisältävät lisäksi sanallisen tarkennuksen siitä, mitä pakkausta tai pakkauksen osaa materiaalitieto koskee. Lisäksi pakkausmerkintöihin on lisätty sanallinen kierrätysohje helpottamaan lajittelua.

 

Kaikki pakkausmateriaalimme ovat kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia.

 

 

TUOTETURVALLISUUS

 

Haluamme tarjota rehellistä ja vastuullisesti valmistettua ruokaa, jonka laadusta tai mausta ei tingitä missään vaiheessa. Käytämme tuotteissamme ainoastaan suomalaista lihaa, ja mahdollistamme kuluttajille Rotukarja-tuotteidemme jäljitettävyyden aina tuottajatilalle asti.

 

Toimintamme tuotannossa on tarkoin määriteltyä, lakeihin ja asetuksiin perustuvaa, ja se on sekä omavalvonnan että viranomaisvalvonnan piirissä. Tuotantotilojemme, tuotantolinjastojemme ja laitteistomme puhtaudesta huolehtivat alan ammattilaiset päivittäisillä, tarkoin määritellyillä puhtaanapidon toimilla. Toimien tehokkuutta tutkimme säännöllisin patogeeni- ja pintapuhtausnäyttein.

 

Henkilöstömme noudattaa työssään hygieenisiä toimintatapoja, joiden toteutumista tuotannossamme myös valvotaan. Omavalvontamme pohjautuu HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points -järjestelmään sekä omavalvonnan tukijärjestelmään. Tuotteidemme turvallisuutta ja laatua, kemiallista koostumusta, ravintoarvoja sekä säilyvyyttä tutkitaan Ruokaviraston hyväksymissä elintarvikelaboratorioissa.

 

Yrityksellämme on kolmannen osapuolen myöntämä FSSC 22000 Food Safety System -laatusertifikaatti, jonka perusteena ovat tuotteidemme turvallisuus ja toimintamme luotettavuus.

VASTUULLISUUSTEKOJA

Meillä Tammisella vastuullisuus on ennen kaikkea jokapäiväisiä tekoja. Aktiivinen työmme kohti asettamiamme vastuullisuustavoitteita kattaa toimintamme eri osa-alueet ja muodostaa vahvan, arvopohjaisen perustan koko liiketoiminnallemme.

 

Kaikki lihamme on linjauksemme mukaisesti 100-prosenttisesti kotimaista ja vastuullisesti tuotettua. Varmistamme tuoteturvallisuuden monin eri keinoin, etsimme tapoja parantaa tuotesäilyvyyttä entisestään sekä kehitämme aktiivisesti niin tuotannon toimintoja kuin laitteistojakin. Tuotepakkauksia kehitämme yhdessä pakkaustoimittajien kanssa.

 

Vastuullisuustekojamme ovat muun muassa:

 • terveellisen ja turvallisen ruuan edistäminen suomalaisessa elintarviketeollisuudessa
 • raaka-aineen hankinta ensisijaisesti kotimaisilta sopimustuottajatiloilta
 • 200 elintarvikealan ammattilaisen työllistäminen
 • ruuan jäljitettävyyden parantaminen
 • tuotannossa syntyvän ruokahävikin minimointi
 • kuluttajien auttaminen oman ruokahävikkinsä minimoinnissa
 • vedenkulutuksen vähentäminen tuotannossa
 • pakkaustemme hiilijalanjäljen pienentäminen
 • pakkausmuovin määrän vähentäminen
 • pakkausten 100-prosenttinen kierrätettävyys uusiokäyttöön
 • kuluttajien kannustaminen pakkausten kierrättämiseen selkein kierrätysmerkinnöin