Tuoteturvallisuus

 

Haluamme tarjota rehellistä ja vastuullisesti valmistettua ruokaa, jonka laadusta tai mausta ei tingitä missään vaiheessa. Käytämme tuotteissamme ainoastaan suomalaista lihaa, ja mahdollistamme kuluttajille Rotukarja-tuotteidemme jäljitettävyyden aina tuottajatilalle asti.

Toimintamme tuotannossa on tarkoin määriteltyä, lakeihin ja asetuksiin perustuvaa, ja se on sekä omavalvonnan että viranomaisvalvonnan piirissä. Tuotantotilojemme, tuotantolinjastojemme ja laitteistomme puhtaudesta huolehtivat alan ammattilaiset päivittäisillä, tarkoin määritellyillä puhtaanapidon toimilla. Toimien tehokkuutta tutkimme säännöllisin patogeeni- ja pintapuhtausnäyttein.

Henkilöstömme noudattaa työssään hygieenisiä toimintatapoja, joiden toteutumista tuotannossamme myös valvotaan. Omavalvontamme pohjautuu HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points -järjestelmään sekä omavalvonnan tukijärjestelmään. Tuotteidemme turvallisuutta ja laatua, kemiallista koostumusta, ravintoarvoja sekä säilyvyyttä tutkitaan Ruokaviraston hyväksymissä elintarvikelaboratorioissa.

Yrityksellämme on riippumattomien tahojen elintarvikkeiden tuoteturvallisuuden sertifiointiohjelmat, FSSC 22000 -laatusertifikaatti sekä BRC – laatusertifikaatti, jotka kertovat osaltaan toimintamme luotettavuudesta.