Yritys

Tamminen

Lihatukku Harri Tamminen Oy on vuonna 1995 perustettu suomalainen perheyritys, joka uskoo aitoon ruokaan ja laadukkaaseen lihaan. Vantaalla, erinomaisten logistisien yhteyksien läheisyydessä, sijaitsevan päätoimipaikkamme lisäksi tuotantolaitoksiamme on myös Espoossa ja Luumäellä. Vuonna 2020 toimintamme laajentui myös Sipoon Talmaan, jossa sijaitsee kypsien tuotteiden valmistukseen erikoistunut perinnesavustamomme savusaunoineen. Toimimme valtakunnallisena tavarantoimittajana, asiakkainamme vähittäiskauppa, food service-sektori ja teollisuus. Yrityksemme eri toimipaikoissa työskentelee kaikkiaan noin 200 henkilöä.

Olemme valmistaneet monipuolisia ja maistuvia tuotteita arkeen ja juhlaan jo kymmenien vuosien ajan. Haluamme olla jatkossakin laatulihastaan tunnettu talo, jolle lihan alkuperällä, laadulla ja maulla on aidosti merkitystä. Kaikki lihamme on 100-prosenttisesti suomalaista, ja olemme erikoistuneet eettisesti ja vastuullisesti tuotettuun liharotuiseen nautaan, Rotukarjaan, sekä luomutuotteisiin. Liharaaka-aineen hankimme ensisijaisesti kotimaisilta sopimustuottajatiloilta. Tuotteillamme on Hyvää Suomesta -alkuperämerkki, joka kertoo suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä. Tuotteitamme jälleenmyyvät päivittäistavarakaupat ympäri Suomen

Yrityksemme päätöksenteossa ratkaisut ja toimeenpano onnistuvat tarvittaessa nopeasti. Työskentelykulttuurissa näkyy intohimo alaan. Ydinajatuksenamme on tehdä asiakkaille tuotteita, joita myös oma henkilöstö johtoa myöten toisi omaan ruokapöytäänsä nautittavaksi. Haluamme tarjota asiakkaille uudenlaisia tuotteita joiden valmistusprosesseissa luovuus korostuu. Yrityksen toiminnassa perheen merkitys on tärkeä ja sitoutunut henkilöstö koetaan osaksi perhettä. Yrityksen perintönä kulkeva lihankäsittelyn ja jalostamisen taito halutaan säilyttää tuleville sukupolville, niin yrityksen kilpailutekijänä kuin myös ylpeyttä herättävänä ammattitaitona.

Vastuullisuus tarkoittaa Tammisella jokapäiväisiä tekoja ja valintoja alkutuotannosta lopputuotteeseen saakka.  Pyrimme työllämme kohti hiilineutraalia tuotantoketjua. Tarjoamme kuluttajille ja ammattikeittiöille 100-prosenttisesti suomalaista, vastuullisesti tuotettua laatulihaa. Tuemme kotimaista työtä ja tuotamme tutkitusti turvallista ja puhdasta ruokaa – meille kaikille.

Yrityksellämme on riippumattomien tahojen elintarvikkeiden tuoteturvallisuuden sertifiointiohjelmat, FSSC 22000 -laatusertifikaatti sekä BRC – laatusertifikaatti, jotka kertovat osaltaan toimintamme luotettavuudesta.

Työssäni arvostan ennen kaikkea mahdollisuutta olla osana muutosta ja kehitystä. Yrityksen menestyksen kannalta tärkeää on ammattitaitoinen henkilöstö, aktiivinen yhteistyö asiakkaiden kanssa ja kyky tuottaa heille lisäarvoa. Menestyminen vaatii sitoutumista, uteliaisuutta ja rohkeutta pysyä muutoksen aallonharjalla. Meidän on oltava valmiita uudistumaan ja mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön, kehitettävä kuluttajaystävällisiä ja innovatiivisia tuotteita sekä lunastettava paikkamme kuluttajien arjessa. Intoani liha-alaa kohtaan ruokkii halu kehittyä ja jakaa hyödyllistä tietoa meille ja koko alalle. Uskon vahvasti avoimeen kommunikaatioon ja siihen, että asiat tapahtuvat, eivätkä jää pelkäksi puheeksi. Yrityksemme strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme selkeän visiomme ja vahvat arvot, jotka ohjaavat toimintaamme.

PASI TAMMINEN
Toimitusjohtaja

VESA TAMMINEN
Tuontantojohtaja

Työssäni arvostan eniten mahdollisuutta kehittää uusia asioita, jotka näkyvät päivittäisessä tekemisessä. Yrityksen kehittymisen kannalta pidän keskeisenä motivoitunutta ja eteenpäin katsovaa henkilökuntaa. On tärkeää seurata jatkuvasti trendejä ja mieluummin luoda niitä kuin jumittua paikoilleen. Intoani alaa kohtaan ylläpitää intohimo ruokaan ja se, ettei ole kahta samanlaista hetkeä. Maailma ympärillämme kehittyy jatkuvasti, ja meidän on oltava ajan tasalla niin tekemisen kuin ajattelunkin suhteen. Tämä vaatii kykyä olla askeleen edellä muita ja ennakoida muutoksia. Meidän on luotava uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat muuttuvia kuluttajatarpeita. Aktiivinen tuotekehitys ja ennakoiva reagointi tulevaisuuden kulutustottumuksiin ovat keskeiset tekijät, jotka mahdollistavat kilpailukyvyn ja kasvun säilymisen sekä auttaa meitä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.